Google Analytics profilstrategi

Google Analytics profilstrategi

Hvorfor skal du ha en egen profilstrategi? Av erfaring ser vi at kunder som har mange profiler, mister oversikt og hensikten med måling og analyse. Det er derfor vi holder antall profiler til et minimum. Altfor mange legger opp for mange profiler, som blir stående og støve ned uten at det er noen fremgang eller eierskap ved profilene.

Google Analytics profilstrategi? huh?

Når man har et nettsted, bør man alltid ha en webstrategi. Dessverre ser vi at altfor få har dette som grunnmur. Dermed er det enda færre igjen som faktisk har en målestrategi, basert på webstrategien. Vi anbefaler alle nettsteder å ha en dedikert webstrategi, samt en målestrategi basert på denne. Eneste måten å kunne faktisk si om man har noen som helst utvikling, er å måle nettstedet.

Alle strategier er basert på at man har ambisjoner man ønsker å nå, samt målsettinger på disse ambisjonene. Deretter har man handlingsplaner for hvordan man skal utføre disse målsettingene. Målsettinger bør alltid være kvantitative slik at man har mulighet til å måle dem, sette dem i en KPI og se utviklingen. Dermed er det svært viktig å ha en målestrategi, for denne tar utgangspunkt i dine målsettinger, og dermed gir deg faktiske data som du kan ta videre i din KPI.

Basert på målingene vil du kunne ta bedre beslutninger, basert på den innsikten som genereres gjennom målingen.

Råprofil

Du trenger først og fremst en rå bruttoprofil. Denne profilen skal hente inn alt av data, slik at det ikke filtreres bort noe som helst. Samtlige URLer skal være med, samtlige landingssider og undersider skal være med.

Hovedprofilen

Her foregår hovedarbeidet. Denne profilen skal være minimalt filtrert, men skal ha optimalisert og kvalitetssikret data, slik at analysen som utføres på denne profilens data er av sikker kvalitet.

Eksterne og Interne (2 stk profiler)

Denne profilen er kun for de som har ansatte som bruker mye tid på nettstedet. Det er essensielt å dele denne trafikken opp med de som ikke er ansatt i bedriften.

Mobil

Denne profilen er kun for de som har dedikert mobiltrafikk. Det skal være gode argumenter for å ha en slik profil, ettersom de fleste mobilsider er responsive, hvor det da ikke trengs noen egen dedikert mobilprofil.

Testprofil

Denne profilen er en tro kopi av bruttoprofilen, og skal være grunnlaget for testing av rapporter, endringer, filter osv.

 

Flere profiler enn dette, trenger mesteparten egentlig ikke. Noen ganger vil det derimot være spesielle behov, men det er ytterst sjelden.