Retningslinjer for bruk av Universal Analytics

Retningslinjer for bruk av Universal Analytics


Det anbefales å sette seg inn i retningslinjene for bruk av Google Universal Analytics.

Retningslinjer for bruk av Universal Analytics

Universal Analytics (UA) er underlagt følgende bruksvilkår:

 • Universal Analytics er en betaversjon.
  Ettersom Universal Analytics bare er tilgjengelig i betaversjon, kan det hende at enkelte av funksjonene blir endret etter hvert som Google videreutvikler teknologien.
 • Det er satt datagrenser for UA.
  Datagrensene for standard- og Premium-kontoer gjelder Universal Analytics. Databehandlingen kan bli begrenset til én gang daglig hvis innsamlingen overskrider disse grensene.
 • Google Analytics-kunder har ikke lov til å sende personlig informasjon til Google.
  Tjenestevilkårene for Google Analytics, som alle Google Analytics-kunder må etterfølge, forbyr innsending av personlig identifiserbar informasjon (PII) til Google Analytics (f.eks. navn, personnumre, e-postadresser eller lignende data), eller data som identifiserer en bestemt enhet på permanent basis (f.eks. den unike enhetsidentifikatoren på en mobiltelefon, hvis denne ikke kan tilbakestilles), også hvis disse er hash-kodet. Hvis du benytter denne typen opplysninger, kan Google Analytics-kontoen bli avsluttet og dataene destruert.
 • Det er ikke mulig å slå sammen data eller behandle dem på nytt.
  Dataene som samles inn, kan ikke slås sammen eller behandles på nytt. Hvis du ønsker å teste ut UA på et nettsted som du allerede sporer, anbefaler vi på det sterkeste at du bruker sporingskodene ga.js og analytics.js samtidig, og sender dataene til separate egenskaper. Dette fjerner behovet for å slå sammen eller overføre data senere.
 • Ikke alle dataintegreringer støttes.
  AdSense, DoubleClick, innholdseksperimenter og integrering av remarketing støttes ikke i UA.
 • Egendefinerte dimensjoner er de nye tilpassede variablene.
  Egendefinerte dimensjoner gir deg en fleksibel mulighet til å supplere Google Analytics med tilleggsdata som kan hjelpe deg å finne ut mer om hvordan brukerne samhandler med innholdet ditt og de aktuelle enhetene. Egendefinerte dimensjoner bør brukes i UA når ga.js inneholder egendefinerte variabler.
 • Henvisninger behandles annerledes enn i tidligere versjoner av Google Analytics.
  Alle henvisninger utløser som standard en ny økt i UA. Hvis for eksempel en besøkende er innom nettstedet ditt, forlater det, men kommer tilbake igjen like etter, loggføres to økter. Du kan også bruke henvisningsunntakene og endre sporingskoden slik at all trafikk fra bestemte domener ekskluderes som henvisningstrafikk.
 • Ingen nye rapporter.
  Ettersom UA først og fremst fornyer datainnsamlingen, blir det på nåværende tidspunkt ikke opprettet nye rapporter. Eventuelle egendefinerte dimensjoner og beregninger blir imidlertid vist i eksisterende rapporter.
 • Fortell brukerne om endringene, og gjør dem kjent med alternativene de kan velge mellom.
  Presenter den nye Google Analytics-funksjonen for brukerne, og informer dem om endringene som implementeringen medfører. Få brukernes samtykke, eller gi dem mulighet til å velge bort tjenestene dine.Når du implementerer Universal Analytics, er det ditt ansvar å sørge for at din bruk er lovmessig, herunder overholdelse av eventuelle lokale eller regionale krav til spesifikk varsling av brukere.

kilde: https://support.google.com/analytics/