Tips og triks i bruk av Google Analytics

Tips og triks

Når man jobber en del med Google Analytics så finner man ut at det er ikke alt som blir dekket av Google Analytics, hverken i rapporter eller i visualisering. Det er derfor hensiktsmessig å lage skreddersydde rapporter, skreddersydde segmenter og til og med kanskje hente ut data inn i et eget excel ark for å generere trendgrafer. Jeg skal vise kort noen små enkle triks som vil gjøre utnyttelsen av Google Analytics enda bedre.

Tidsperiode

Vil alltid anbefale å tenke smart når det kommer til tidsperiode, for her gjør veldig mange grove feil. Man kan for eksempel ikke sammenligne desember mot januar, selv om det foregående måned. Grunnen til dette er for eksempel ferie tid, høytidsdager som påvirker statistikken. Så det å velge tidsperioder som er nyttige har veldig mye å si.

Eksempelvis så kan uke mot uke være en sammenligning, eller mandag mot mandag. Alt avhenger litt av på hva slags nettsted man har med å gjøre, men mange tenker at det er naturlig å sammenligne første halvår mot siste halvår.

Anbefalingen her altså, er å bruke fornuftige tidsperioder og vær konsekvent på disse. Se nærmere på hvor nettstedet har en naturlig trend, og ofte er dette en uke, der trafikken starter på sitt høyeste på mandag og går litt nedover utover uken, til å være svært lav i helgene. Ehandelssider er kanskje annerledes her, hvor helgene kan være av høy aktivitet. Men ser man på en uke, vil man se en god trend, og denne vil mest sannsynlig være ganske lik fra uke til uke.

Trender, ikke bare enkelttall

Vi har ikke alltid bare med konkrete nøkkeltall å gjøre. Ofte trenger vi å se på trender og utvikling innenfor segmenter, teknologier og bruksatferder. Det betyr at vi må hente ut tall for en lengre periode, selv om det ikke er å anbefale. I slike situasjoner er det på grunn av enkelte måltall som er hensiktsmessig å se på over tid.

Et slikt tall er for eksempel andel mobiltrafikk. (Vist i figuren nedenfor)

Nøkkeltallvisning i Excel ark

Last ned eksempelark i excel

Det man ser på da, er den prosentvise andelen av mobiltrafikken opp mot den totale trafikken. Her vil man nok kunne se en trend over tid. Her henter vi ut prosentene for hver måned for eksempel, og legger inn i egen graf for å visualisere utviklingen av andel mobiltrafikk.

Spesifikk data

Noen ganger kan det være vanskelig å gå ned på detaljnivå og hente ut spesifikk data. For eksempel kan det være hensiktsmessig å hente ut data for når kundene er mest aktive på nettstedet.

Det kan da lønne seg å gjøre litt på samme måte som i avsnittet over, og hente ut tallene. Her må man da hente ut tallene for hver måned og legge disse i eget excel ark. Nå er det riktignok ingen rapport i Google Analytics som gjør dette rett ut av boka, så jeg har lagt med en delt skreddersydd rapport. Klikk på denne så vil du kunne få samme innstillinger for denne rapporten rett inn i din bruker i Google Analytics. Du vil ikke kunne se data fra noen av våre profiler eller kontoer, kun data som du selv har tilgang til.

#Besøk per time-

Andre trender

Det finnes en rekke andre nøkkeltall som kan være hensiktsmessig å se over tid. Her er noen:

  • Trafikk-kilder (Endrer trafikkgeneratorene seg over tid)
  • Henvisninger (Noen henvisere som går ned, eller opp?)
  • Antall feilsider (Øker antall feilsider over tid)
  • Antall internsøk på siden (Er det flere som søker etter ting på nettstedet over tid?)
  • Antall URLer i siderapporten (Ser brukerne mer innhold over tid?)

Dashboards

Google Analytics har mulighet til å sette opp egne dashboards for spesifikk nøkkeltall. Jeg har lagt ved noen lenker som du kan klikke på og dermed få innstillingene for disse direkte inn i din Google Analytics installasjon:

Det finnes utallige mange muligheter her med tanke på skreddersydde rapporter, uttak til excel og skreddersydde dashboards. Ta kontakt med oss om du har ønske om å sette opp en tilpasset deres behov.