Agenda til Webanalyse 2011 konferansen

Vi har samlet foredragsholdere fra flere bransjer slik at du som bruker skal få med deg innsikt, inspirasjon og muligheter tilbake til din arbeidsplass.

08:00 – 09:00 Registrering
09:00 – 09:10 Velkommen & introduksjon
Bjørnulf Vik, Arena Data
09:10 – 10:00 Webtrends
Christian Ericsson & Patrick Radise, Webtrends
Christian og Patrick vil presentere trender og utviklingen i bransjen, og resultatet av utviklingen sett fra Webtrends sin side i form av nye innovative løsninger. Videre vil de gå nærmere inn på bruk av segmentering, personalisering og mutivariant testing i praksis gjennom flere suksessfulle kundecaser.
10:00 – 10:15 Pause
10:15 – 11:00 Personvern og rettslig ansvar på Internett
Jon Bing
En av Norges største autoriteter på web generelt og det juridiske spesielt bidrar med førstehånds informasjon om det juridiske på nett og hans generelle betraktninger som en ekstra bonus.
11:00 – 11:30 Brukersentrerte analyser og personalisering
Richard Fossum, DnB NOR
Richard er internettrådgiver i den bedriften i Norge med det største webanalysemiljøet. Han vil blant annet dele hvordan DnB NOR generelt benytter seg av webanalyse, og spesielt hvordan brukersentrerte analyser og tidsserier gir ny innsikt. Innsikt som grunnlag for personalisering av innhold.
11:30 – 12:30 Lunsj
12:30 – 13:00 Webanalyse: en empirisk studie av erfaringer i norske virksomheter
Andreas Zahl Kristiansen
Andreas vil presentere de konklusjoner som kom frem i sin masteravhandling.
Last ned masteroppgaven i PDF format her.
13:00 – 13:45 Webanalyse i en fragmentert organisasjon
Bente Bastiansen, Oslo kommune & André Myrbråten, Coretrek
Bente ble kåret til årets webredaktør 2011. Hun og Andrè vil blant annet dele hvordan Oslo kommune er organisert i henhold til publiseringsansvaret, og hvordan de har satt opp og benytter webanalyse for den enkelte virksomhet.
13:45 – 14:00 Pause
14:00 – 14:45 Bruk av web analyse i praksis for optimalisering
Fredrik Skurdal, Storebrand
Storebrands nettansvarlig vil presentere hvordan Storebrand har jobbet med å få konsernet til å se nytten og forståelsen av webanalyse, og videre hvordan de nå har organisert seg i konsernet for å sikre fokus på analyse og salg på nett. Han vil også vise hvordan de benytter analysene til å faktisk gjennomføre forbedringer.
14:45 – 15:00 Oppsummering & avslutning
15:00 – 16:00 Uformell diskusjon, mingling