Nøkkeltall og KPI rapporter

Klikk på bildet for å se kpi-rapporten i full størrelse.


Vi kan nå tilby tjenester og rapporter som er unike for Webtrends. Rapportene viser nøkkeltall – såkalte KPI-målinger – Key Performance Indicators. Disse kan vi levere integrert i en webside, via en XML feed, som e-post eller som SMS. Målinger fra Webtrends kan kombineres med tall fra dine egne interne systemer, og samles til en felles rapport, som vises på skjerm, sendes til ledelsen periodisk, eller som kommer på SMS f.eks. hver uke eller måned. Du får fullt fokus på dine nettsteder og de tilhørende nøkkeltallene, og du slipper å lete etter disse i ulike rapporter.

Se et eksempel med nøkkeltall for Askim kommune

Våre nøkkeltall-rapporter kan hente inn enhver måling i WebTrends. Man kan plukke tall for besøk, sidevisninger, salg, mest populære artikler, henvisere, synlighet, kampanjer osv, og dette kan gjøres fra fritt valgte perioder. Våre løsninger kommuniserer direkte med
WebTrends-rapportene, plukker ut de tallene du har behov for i din organisasjon, og presenterer disse på et format og med en periode som du velger selv.

Vi har allerede levert slike løsninger til ledende nettsteder innen finans, portaler og netthandel i Norge. Praktiske eksempler vil bli vist her straks vi har en løsning som en av våre kunder ønsker å vise fram til andre. Istedenfor å arbeide med data i regneark og manuelt etterarbeid, kan man velge den presentasjonsformen som passer best for den enkelte. En avis vil typisk ha de 10 mest populære artiklene vist på storskjerm i redaksjonen, med oppdatering hvert 10. minutt hele døgnet. En bank vil typisk se hvor mange lån man selger pr dag, slik at man utover i uken kan bestille flere annonser og drive mer trafikk inn dersom man ligger under budsjett. Tall for budsjett og målinger fra
WebTrends brukes som grunnlag for rapportering direkte til deg. Du får akkurat de tallene du trenger for å nå dine mål. Vi har egne systemer for å melde inn KPI-tall og tilhørende verdier for suksess.

Vår nye KPI-rapportering kan også brukes til varsling. Dersom et nøkkeltall faller under en grense, eller dersom antall besøk øker eller minker til en verdi du har valgt, f.eks. 20% reduksjon i forhold til det normale, så kan vi sende deg en e-post eller SMS der og da. Så kan du ta aksjon nå istedenfor å oppdage på et senere tidspukt at noe i systemet gjorde at man ikke lenger hadde den trafikken og nådde de målene man opprinnelig hadde satt seg.

Enkle KPI-rapporter kan settes opp av oss på kort varsel. Det kan være at man mottar varsel eller melding hver uke eller måned, med et eller flere utvalgte nøkkeltall, eller som et varsel straks det skjer en endring til det positive eller negative.

Avanserte KPI-rapporter vil typisk lages som et prosjekt. Vi diskuterer deres behov i et møte, definerer en spesifikasjon, og utvikler så en komplett løsning der man får eksakt de integrerte rapportene man trenger, basert på egne tall, målinger fra WebTrends, samt beregninger og konklusjoner som kan trekkes fra disse.

Hvordan kan vi levere slike avanserte rapporter? Fordi WebTrends har en åpen arkitektur, der man kan gjøre spørringer direkte mot alle data, og man kan bruke disse inn i andre systemer. Vi har utviklet løsninger som støtter disse med systemer for å lese inn egne data, samt for levering på ønsket format til ønsket tid. Markedets mest avanserte løsning for webanalyse har gitt oss langt mer avanserte muligheter, og det er nå egentlig ikke så mange begrensninger i hva, når og hvordan vi kan analysere og rapportere, annet enn det som begrenses av fantasien.

Ta kontakt med oss for å diskutere dine behov for rapportering av nøkkeltall og KPI-rapporter.