Webtrends Analytics for SharePoint

Det er to ulike Sharepoint moduler for Webtrends:

SharePoint blir valgt av stadig flere virksomheter, spesielt som en løsning for intranett. Webtrends har utviklet egne moduler som er spesielt tilpasset SharePoint, slik at det finnes ferdige rapporter og analyser som gir spesielt stor verdi for brukere av SharePoint.

Disse modulene beriker webanalysen med mange detaljer som man ellers må utvikle en egen målestrategi for. Disse detaljene blir tilført websidene automatisk via en tett integrasjon av Webtrends inn mot Sharepoint. Med modulene følger det også en rekke dedikerte rapporter, slik at man slipper å sette opp egne rapporter og målinger for avansert analyse av Sharepoint webtrafikk.

Alle publiseringsløsninger – CMS – kan tilføres en målestrategi manuelt, gjennom parametre og metatagger som defineres av eksperter, uten egne moduler. Dette er noe vi som analyseeksperter gjør hver dag for kunder. Fordelen med at man har ferdige moduler for et populært og avansert CMS såsom Sharepoint er at man får en standardisert løsning som krever lite vedlikehold, og liten bistand fra tekniske ressurser. Manuelle løsninger krever en del tid for å sette opp ut fra den enkelte kundes behov.